Syyskuisen ALS-koulutuksen kuulumisia

Kymenlaakson fysioterapeutit ry järjesti 28.-29.9.2023 Kymen paviljongilla Kuusankoskella koulutuksen Fysioterapeutin rooli ALS-potilaan hoitopolussa. Pohjois-Kymenlaaksossa on yli 15 vuoden ajan kehitetty moniammatillista hoitopolkua, jotta ALS-diagnoosin saaneelle henkilölle saadaan apu mahdollisimman oikea-aikaisesti. Koulutuksen järjestelyistä vastasi yhdistyksen hallituksen jäsen, fysioterapeutti Sirpa Lukander, jolla on vuosien kokemus ALS-potilaiden kanssa työskentelystä.

Kaksipäiväinen koulutus koostui monipuolisista luennoista sekä käytännön harjoituksista. Koulutuksessa luennoivat Sirpa Lukanderin lisäksi neurologi, ylilääkäri Matti Nikkanen, keuhkotautien erikoislääkäri Ville Koistinen, puheterapeutti Mikko Paju, fysioterapeutti Elina Kiiski, kuntoutusohjaaja Minna Pusila sekä sairaalapastori Sari Reinikainen.

Koulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujille työkaluja ALS-potilaiden kanssa työskentelyyn ja lisätä tietämystä sairastuneen kohtaamista ongelmista, kuten liikuntakyvyn menettämisestä, hengityksen heikentymisestä sekä kommunikointiin ja nielemiseen liittyvistä haasteista. Osallistujille opetettiin, miten tunnistaa hengitysvaje ja kuinka on mahdollista helpottaa ALS-potilaan hengitystä manuaalisin keinoin sekä laitetoiminnoin. Koulutukseen osallistujat oppivat menetelmiä liikuntarajoitteisen ihmisen avustamiseen sairauden eri vaiheissa ja saivat tietoa sairastuneen oikeuksista esimerkiksi apuvälineisiin, avustajaan sekä asunnonmuutostöihin. 

Osallistujat olivat palautekyselyiden perusteella hyvin tyytyväisiä koulutuksen järjestelyihin sekä sisältöön.

Osallistujat koolla

Käytännön harjoituksia