Fysioterapeutin rooli ALS-potilaan hoitopolussa ( 2 op)

Syksyllä on fysioterapeuteille kohdennettu koulutus: Fysioterapeutin rooli ALS-potilaan hoitopolussa ( 2 op)

Aika: 28-29.9 2023 klo. 9.00- 16.00

Paikka: Kymen Paviljonki, Helsingintie 408, 45740 Kuusankoski

Hinta:   390,00€ ( 2 pv) sisältäen molempina päivinä aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

Ilmoittautuminen: 2.8.2023 mennessä s-postiin kymenlaaksonfysioterapeutit@gmail.com

Pohjois-Kymenlaaksossa on yli 15 vuoden ajan kehitetty hoitopolkua, jotta  ALS-diagnoosin saaneelle henkilölle saadaan apu mahdollisimman oikea-aikaisesti. Koulutuksen tavoitteena on valottaa eteen tulevia ongelmia mm. liikuntakyvyn menettämiseen, hengityksen heikentymiseen, kommunikointiin ja nielemiseen liittyvissä asioissa. Hoitopolun kehittämistyössä on ollut mukana moniammatillinen ryhmä.

Koulutuksen käytyäsi osaat mm. tunnistaa hengitysvajeen ja omaat keinot hengityksen helpottamiseen manuaalisin/ laitetoiminnoin  ( ulosvastuspuhallus, hengityspalje, hengitystukilaite, yskityskone ja imulaite). Osaat avustaa liikuntarajoitteista ihmistä sairauden eri vaiheissa ja saat tietoa mm. potilaan oikeuksista apuvälineisiin, avustajaan, asunnonmuutostöihin ym. Saat tietoa kommunikoinnin ja nielemisen kompensaatioista sairauden eri vaiheissa.

Koulutuksen anti sopii osittain myös muillekin neurologisille asiakkaille.

Koulutuksessa on luennoitsijoina mm. neurologi, keuhkotautien erikoislääkäri, puheterapeutti, fysioterapeutti ja kuntoutusohjaaja.

Koulutuksesta lisätietoja tarvittaessa antaa fysioterapeutti Sirpa Lukander p. 0500-78 79 78 tai s-posti sirpa.lukander@kolumbus.fi