Yhteystiedot

Kymenlaakson Fysioterapeutit ry:n hallitus

Marita Rinne

Puheenjohtaja
Karhulankyläntie 288, 45100 Kouvola
fysioterapeuttimaritarinne@gmail.com
puh. 0405256720

Sirpa Nyyssönen-Mäki

Sihteeri

Sanna Immonen

Jäsensihteeri
sanna.e.immonen@gmail.com

Tarja Veijonen

Rahastonhoitaja, varapuheenjohtaja
tarja.veijonen@hotmail.fi

Johanna Irjala

Koulutus/virkistysvastaava

Riikka Mustonen

Koulutusvastaava

Jarmo Mäkelä

Yrittäjäyhdyshenkilö
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

Ria Ruokola

Tiedotusvastaava

Sirpa Lukander

Koulutus/virkistysvastaava

Kymenlaakson Fysioterapeutit ry