Koulutukset

Tietoa koulutuksista

Koulutukset

Huom!
Ilmoittautumiset ovat sitovia. Mikäli osallistuja peruu ilmoittautumisensa viimeisen ilmoit­tautumis­päivän jälkeen, peritään osallistujalta 50% koulutus­maksusta. Mikäli osallistuja ei peru ilmoit­tautumista tai ei saavu paikalle, peritään koko koulutus­maksu. Estyessään osallistuja voi hankkia itselleen korvaavan osallistujan koulutukseen (yhdistyksen jäsen).

Maksuohjeet tulevat viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Kymenlaakson Fysioterapeutit ry